Bank BPH

Kontakt

Napisz do nas - Bank BPH S.A.

Bank BPH SA, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Adres korespondencyjny Banku dla Klientów:
Bank BPH SA, ul. Marynarki Polskiej 177, 80-868 Gdańsk

Adres siedziby w Warszawie:
Bank BPH SA, ul. Towarowa 25A, 00-958 Warszawa, tel. 583007001
 

SWIFT             BPHKPLPK
______________________________________________
NIP          675 000 03 84
REGON   35 05 35 626
KRS        0000010260
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego - 383 339 555 zł
Wysokość kapitału wpłaconego  -  383 339 555 zł
______________________________________________
 

przejdź do wersji klasycznejprzejdź do wersji klasycznej

Bank BPH