Bank BPH

Pełną informację o Banku BPH oraz regulaminy i Taryfy Opłat i Prowizji poszczególnych produktów znajdziesz na stronie www.bph.pl

Dane Banku BPH

Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

SWIFT:   BPHKPLPK

NIP: 675 000 03 84 I REGON: 35 05 35 626 I KRS: 0000010260
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku
Wysokość kapitału zakładowego - 383 339 555 zł I Wysokość kapitału wpłaconego - 383 339 555 zł 
 

Adres korespondencyjny Banku dla Klientów:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk
 

Adres siedziby w Warszawie:
Bank BPH SA
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa

Centrala Banku tel.: 58 300 70 01  fax.: 58 300 76 85

przejdź do wersji klasycznejprzejdź do wersji klasycznej

Bank BPH